10 poetes joves en diferencial femení que han estat promogudes per QUARKpoesia (UAB) en el seu programa de col•laboració amb el Centre Francesca Bonnemaison, entre els anys 2005 i 2007.

Quàntiques, Anna Aguilar Amat. 10 poetes joves en diferencial femení que han estat promogudes per QUARKpoesia.