Petit llibre editat per l’Institut Ramon Llull per a l’homenatge al poeta Pedro Pietri al Nuyorican Poets Café de New York.
Amb David Castillo, Melcion Mateu, Dionisio Cañas i Urayoán Noel.

Antologia a New York, Anna Aguilar Amat. Petit llibre editat per l’Institut Ramon Llull per a l’homenatge al poeta Pedro Pietri al Nuyorican Poets Café de New York.