- El pes específic dels noms: Felícia Fuster per Anna Aguilar-Amat. Comentari del poema Quin nom (text a l’Annex)

- Pròleg per a la dona lluna de Jaume C. Pons Alorda

- De puzles i de sentiments: Mementos book de Judit Ortiz

- Pròleg per a Jordi Boladeras

- Aguilar-Amat, Anna (2013): Epíleg al llibre “Donzelles de l’any 2000” (Antologia de dones poetes dels Països Catalans. A cura de Noèlia Díaz Vicedo i Sandra D. Roig). Editorial Mediterrànea amb la col·laboració del Departament de Cultura. Barcelona. Pàgs. 195-198

- PRÒLEG Odi sobre tela

- Pròleg AnnaA A Marta Darde

- A l’entorn del poemari Nua cendra de Joan Duran (ed. TresiQuatre, València 2020) per Anna Aguilar-Amat