63 poemes com caselles hi ha al joc de l’oca. Com el joc, el llibre és una representació de la vida i d’un camí d’iniciació amb entrebancs diversos. El darrer poema del llibre, “Joc de l’oca” es pot llegir fragmentat cada 4/5 poemes, als llocs on hi apareix l’oca en el tauler. El llibre és una miscel•lània de poemes infantils, romàntics i de crítica social.

Vesos selecionats:
"..El que vulgueu, no ho demaneu demà,
demà no tindrà mà, s'haurà rifat
al subhaster més hàbil.
Ni el pescador recordarà
quins eren els seus peixos." (Temps)